جزوه اصول سرپرستی

جزوه اصول سرپرستی

جزوه اصول سرپرستی ،کد 0405 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 101
حجم 10289 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مبانی سازمان و مدیریت
تعریف سازمان
مفاهیم اولیه مدیریت
تعریف مدیریت
وظایف مدیریت
وظایف چهارگانه مدیریت
برنامه ریزی
سازماندهی
هدایت
کنترل 
سطوح مدیریت
فرآیند برنامه ریزی
تعریف برنامه ریزی
اهمیت برنامه ریزی
مزایا و محدودیت های برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
فرآیند برنامه ریزی عملیاتی
عوامل مهم در برنامه ریزی
تکنیک های پیش بینی
مراحل برنامه ریزی
سه نوع عمده برنامه ریزی
مهم ترین اهداف برنامه ریزی و کنترل تولید
برنامه ریزی نیروی انسانی در مرحله کلی
فعالیت های عملیاتی
تقسیم بندی برنامه های عملیاتی
بودجه و برنامه های مالی
طرح ها و پروژه ها
قوانین و مقررات rules
مدیران درگیر در برنامه ریزی
برنامه ریزی در سطوح مدیریت
انواع تکنیک ها و فنون برنامه ریزی
جدول کارنما یا نمودار گانت
مزیت اصلی جدول کارنما
مدل های شبکه ای برنامه ریزی
نمودار شبکه
فن ارزیابی و بازنگری برنامه
روش مسیر بحرانی
مزیت اصلی استفاده از این روش ها
علل عدم تطابق برنامه زمان بندی تهیه شده با زمان اجرای حقیقی پروژه
بررسی و مطالعه حرکت و زمان در اجرای پروژه
مطالعه بر روی حرکت
از نقطه نظر تجزیه و تحلیل عملیات 
سازماندهی فعالیت ها
تعریف سازماندهی
دیدگاه کلاسیک
سازمانده وظیفه ای
سازماندهی بر مبنای محصول یا خدمت
سازماندهی بر مبنای مشتری یا ارباب رجوع
سازماندی منطقه ای یا جغرافیایی
سازماندهی پروژه ای
سازماندهی ماتریسی
سازماندهی بر مبنای گروه متداخل
سازماندهی تلفیقی
سازماندهی تیمی
سازماندهی ارتباطات
تعریف ارتباطات
فرآیند ارتباطات
اجزای مدل ارتباطی
فرستنده یا منبع
گیرنده
پیام
بازخور
رمزگذاری
رمزگشایی
کانال
موانع ارتباطی
تجربیات و واقعیت هایگذشته
مفاهیم کلمات
تفاوت در سطوح سازمانی
اعتبار منبع ارسال خبر
غربال کردن اطلاعات
محدودیت زمان
عدم بازخور
هیجان ها
غلبه بر موانع ارتباطی
بازخور
صحبت با زبان ساده و یا تخصصی
گوش دادن فعال
همدلی کردن
جلوگیری از هیجانات
تاکیید بر اشارات غیر کلامی
استفاده از چند رسانه
انواع ارتباطات
انگیزی
نیاز و خواست
تئوری های انگیزشی
الگو سلسله مراتب نیازهای مزلو
تئوری دو عاملی هرزبرگ
نظریه erg آلدرفر
نیازهای مک کلند
تئوری انتظار
تئوری تکامل یافته انتظار
نظریه برابری
واکنش های افراد در مقابل برابری . نابرابری
تغییر داده های خویش
افزایش ستاده
تغییر ادراک فرد از خویش
تغییر موضوع مقایسه
فرآیند کنترل
تعریف کنترل
کنترل در دیدگاه های مختلف
کنترل اقتصادی
کنترل اداری
کنترل فرهنگی
فرآیند کنترل
ایجاد استاندارد ها و روش های اندازه گیری
اندازه گیری عملکرد واقعی
مقایسه نتایج با استاندارد ها
روش های جمع آوری اطلاعات
مشاهده شخصی
گزارش های آماری
گزارش های شفاهی
گزارش های کتبی
انجام اقدامات اصلاحی
انواع کنترل
ویژگی های کنترل اثر بخش
صحت اطاعات
به هنگام بودن
قابل درک بودن
هماهنگی با جریان کار
مقبولیت
معیارهای منطقی
تاکید براستثنا
معیارهای چندگانه
اقدام اصلاحی
نقاط قوت
خود کنترلی
تعریف و هدف خود کنترلی
عوامل موثر در خود کنترلی
تجهیزات و ماشین آلات
ارزش یابی عملکرد
فرآیند ارزشیابی عملکرد
منابع ارزشابی عملکرد
اشتباعات رایج در ارزشیابی
متغیرهای روانی و رفتاری
متغییرهای فنی و اجرایی
مدیریت حقوق و دستمزد
مشاغل مدیریتی
بیمه
بازنشستگی
کمیته های ایمنی
بهداشت کارکنان
منابع

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه اصول سرپرستی از download

خرید فایل word جزوه اصول سرپرستی از download

دریافت فایل pdf جزوه اصول سرپرستی از download

دانلود پروژه جزوه اصول سرپرستی از download

خرید پروژه جزوه اصول سرپرستی از download

دانلود فایل جزوه اصول سرپرستی از download

دریافت نمونه سوال جزوه اصول سرپرستی از download

دانلود پروژه جزوه اصول سرپرستی از download

خرید پروژه جزوه اصول سرپرستی از download

دانلود مقاله جزوه اصول سرپرستی از download

دریافت مقاله جزوه اصول سرپرستی از download

خرید فایل جزوه اصول سرپرستی از download

دانلود تحقیق جزوه اصول سرپرستی از download

خرید مقاله جزوه اصول سرپرستی از download

دانلود فایل pdf جزوه اصول سرپرستی از download

دانلود مقاله جزوه اصول سرپرستی از www

خرید پروژه جزوه اصول سرپرستی از www

دانلود فایل جزوه اصول سرپرستی از www

دریافت فایل word جزوه اصول سرپرستی از www

خرید نمونه سوال جزوه اصول سرپرستی از www

دانلود فایل جزوه اصول سرپرستی از www

دریافت فایل word جزوه اصول سرپرستی از www

دانلود فایل word جزوه اصول سرپرستی از www

خرید فایل جزوه اصول سرپرستی از www

دانلود تحقیق جزوه اصول سرپرستی از www

دریافت فایل pdf جزوه اصول سرپرستی از www

دانلود پروژه جزوه اصول سرپرستی از www

خرید کارآموزی جزوه اصول سرپرستی از www

دانلود فایل pdf جزوه اصول سرپرستی از www

دانلود کارآموزی جزوه اصول سرپرستی از www

دانلود مقاله جزوه اصول سرپرستی از pdf

دریافت پروژه جزوه اصول سرپرستی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه اصول سرپرستی از pdf

خرید فایل جزوه اصول سرپرستی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه اصول سرپرستی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه اصول سرپرستی از pdf

دانلود پروژه جزوه اصول سرپرستی از pdf

خرید تحقیق جزوه اصول سرپرستی از pdf

دانلود پروژه جزوه اصول سرپرستی از pdf

دریافت تحقیق جزوه اصول سرپرستی از pdf

خرید فایل جزوه اصول سرپرستی از pdf

دانلود پروژه جزوه اصول سرپرستی از pdf

خرید فایل جزوه اصول سرپرستی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه اصول سرپرستی از pdf

دانلود فایل جزوه اصول سرپرستی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه اصول سرپرستی از word

دریافت فایل جزوه اصول سرپرستی از word

دانلود فایل جزوه اصول سرپرستی از word

خرید نمونه سوال جزوه اصول سرپرستی از word

دانلود تحقیق جزوه اصول سرپرستی از word

دانلود تحقیق جزوه اصول سرپرستی از word

خرید فایل word جزوه اصول سرپرستی از word

دانلود پروژه جزوه اصول سرپرستی از word

دریافت فایل جزوه اصول سرپرستی از word

دانلود پروژه جزوه اصول سرپرستی از word

دانلود پروژه جزوه اصول سرپرستی از word

دانلود فایل جزوه اصول سرپرستی از word

دریافت فایل جزوه اصول سرپرستی از word

دانلود پروژه جزوه اصول سرپرستی از word

دانلود کارآموزی جزوه اصول سرپرستی از word

دریافت تحقیق جزوه اصول سرپرستی از free

دانلود مقاله جزوه اصول سرپرستی از free

دانلود فایل pdf جزوه اصول سرپرستی از free

خرید تحقیق جزوه اصول سرپرستی از free

دانلود پروژه جزوه اصول سرپرستی از free

دریافت کارآموزی جزوه اصول سرپرستی از free

دانلود فایل word جزوه اصول سرپرستی از free

دریافت مقاله جزوه اصول سرپرستی از free

دانلود فایل جزوه اصول سرپرستی از free

دانلود فایل جزوه اصول سرپرستی از free

دریافت فایل pdf جزوه اصول سرپرستی از free

خرید کارآموزی جزوه اصول سرپرستی از free

دانلود کارآموزی جزوه اصول سرپرستی از free

دریافت فایل word جزوه اصول سرپرستی از free

خرید تحقیق جزوه اصول سرپرستی از free


مطالب تصادفی